Den här sidan har haft [counter] besökare!

 

ALLMÄN  INFORMATION!

Ändringar i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gör att vi vill försäkra dig om att vi noggrant skyddar de uppgifter, uppgifter vi har om dig som medlem.

Vi har namn, adress, mobiltelefonnummer och e-post, för att nå dig smidigt. Om Du inte vill att vi skall lagra uppgifterna, så hör av dig till janne@pehrson.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL MEDLEMMARNA I FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN I MARK.

 

 Föreläsningsföreningens styrelse har beslutat att ställa in höstens föreläsningar p.g.a pandemin. Vår förhoppning är att kunna återuppta verksamheten i normal omfattning under vintern/våren 2021. De medlemmar som löst medlemskort för helår alt. våren 2020 kommer att kostnadsfritt erbjudas utbyte av dessa i samband med omstarten.

                           

                                                STYRELSEN.