Styrelsen

 

Funktion Namn Telefon         
Mailadress

Ordförande    

 

 

Curt Tidstål

 

 

070-6576898 curt.tidstal@telia.com    

 

V.ordf. 

 

 

Janne Pehrson 

 

 

070-4557102

 

 

janne@pehrson.info

 

Sekreterare      

 

 

 Sven Nilsson

 

 

0320-312 85/ 070-5121538

 

032031285@telia.com

Kassör Ingrid Hansson

 

 

 

0320-121 48/ 073-8112148

                          073-0396200

                        

 

kinnaingrid@hotmail.com
Ledamot Sylvia Norén 076-1308690 sylvia.noren@gmail.com
Ledamot Maj-Lis Olausson 073-0363768 mlolausson@gmail.com
Ledamot Gerd Eriksson 0320-102 90/ 073-7189355

planeter99@hotmail.com

Ledamot Agneta Arnell

0320-392 43/ 070-2902779

agneta.arnell@swipnet.se

 

Ledamot           

 

 Emmy

 Johansson  070 64138    emmyik48@gmail.com

Ledamot

 

Cecilia

Davidsson  0320 - 39140  info@retrofrun.se

Berg             073 9080920

 

  
 
 

 

 

 

 
    

 

 
 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

                         

                       

 
 
 
 

 
                          

 

 

 

 

                               

 

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter!

Bankgironummer: 396-1919