Styrelsen

 

Funktion Namn Telefon         
Mailadress

Ordförande    

 

 

Curt Tidstål

 

 

0730-579878 curt.tidstal@telia.com    

 

V.ordf. 

 

 

Janne Pehrson 

 

 

070-4557102

 

 janne@pehrson.info

 

Sekreterare      

 

 

 Sven Nilsson

 

 

0320-312 85

070-5121538

 

032031285@telia.com

Kassör Ingrid Hansson

 

 

 

0320-121 48

0738-112148

0730396200                        

                        

 

kinnaingrid@hotmail.com
Ledamot Sylvia Norén 076-1308690 sylvia.noren@gmail.com
Ledamot Maj-Lis Olausson 073-0363768 mlolausson@gmail.com
Ledamot Gerd Eriksson

0320-102 90 

0737-189355

planeter99@hotmail.com

Ledamot Agneta Arnell

0320-392 43

070-2902779

agneta.l.arnell@gmail.com

  Ledamot            Emmy      070-6413840                        emmyik48@gmail.com  

                              Johansson

  

 Ledamot                                                                  

                             

                           

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


 
 

 

 

 

 
    

 

 
 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

                         

                       

 
 
 
 

 
                          

 

 

 

 

                               

 

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter!

Bankgironummer: 396-1919