Styrelsen

 

Funktion Namn Telefon         
Mailadress

Ordförande    

 Janne Pehrson 

070-4557102

janne@pehrson.info 

 

V.ordf. 

Agneta Arnell 

0320-39243

070-2902779

 

agneta.l.arnell@gmail.com

 

Sekreterare      

Sven Nilsson

 

0320-312 85

070-5121538

 

032031285@telia.com

Kassör

Emmy Johansson

 

070-6413840                             

emmyik48@gmail.com
Ledamot Sylvia Norén 076-1308690

 

sylvia.noren@gmail.com

 

Ledamot Maj-Lis Olausson 073-0363768

 

mlolausson@gmail.com

 

Ledamot  Bengt Karlsson

 0320-146 68 

0709-429279

 

bkarlsson_se@telia.com

 

Ledamot Ingrid Hansson

0320-121 48

0738-112148

 

kinnaingrid@hotmail.com

 

 Ledamot          Birgitta Åkesson  070 - 7821804                       bakesson@gmail.com                                          

                        

  

                                                                 

                             

                           

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


 
 

 

 

 

 
    

 

 
 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

                         

                       

 
 
 
 

 
                          

 

 

 

 

                               

 

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter!

Bankgironummer: 396-1919