Entréavgifter

Medlemskap - Helår 300 kronor
Medlemskap - Halvår/termin 200 kronor
Enkelbiljett 80 kronor