Entréavgifter 2021

 

Medlemskap - Helår

400 kronor

 

Medlemskap - Halvår/termin

250 kronor

 

Enkelbiljett

100 kronor

 

Ungdomar under 19 år                      50 kronor